دوره های ویژه

دوره پیش رو

پیش ثبت نام

8 مرداد 1400

امیررضا داعی

0 (0)

1 دانشجو

1,500,000 تومان پیش ثبت نامپیش ثبت نام

آنلاین

تکمیل شده
1,000,000 تومان
تکمیل شده
0 (0)
900,000 تومان

بک اند

پیش ثبت نام
0 (0)
5,800,000 تومان
پیش ثبت نام
0 (0)
4,000,000 تومان

فرانت اند

تکمیل شده
1,000,000 تومان
تکمیل شده
0 (0)
900,000 تومان

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام
5,000,000 تومان
پیش ثبت نام
0 (0)
5,800,000 تومان

درحال برگزاری

درحال برگزاری
0 (0)
1,500,000 تومان
درحال برگزاری
1,990,000 تومان

تکمیل شده

تکمیل شده
1,000,000 تومان
تکمیل شده
0 (0)
900,000 تومان
سبد خرید
Subtotal 1,500,000 تومان